{ο}  βασάλτης Subst.  [vasaltis, basalths]

{der}    Subst.
(13)

Etymologie zu βασάλτης

βασάλτης französisch basalte spätlateinisch basaltes lateinisch basanites altgriechisch βασανίτης βάσανος (αντιδάνειο) altägyptisch baḫan (είδος πετρώματος που χρησιμοποιόταν ως λυδία λίθος) Η altgriechisch λέξη πέρασε στα λατινικά ως basanites στο έργο του Πλίνιου και έγινε basaltes από λάθος των αντιγραφέων του Μεσαίωνα.


GriechischDeutsch
Πορφυρίτης, βασάλτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου (εκτός από αυτά με μορφή κόκκων, θραυσμάτων και σκόνης ή με τα ήδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα κυβόλιθων, κράσπεδων πεζοδρομίων ή πλακών για λιθόστρωτα, καθώς και εκτός από ασβεστόλιθους για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ≥ 2,5, γρανίτη και ψαμμίτη)Porphyr, Basalt und andere Werksteine, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten (ausg. in Form von Körnungen, Splitter oder Mehl oder mit den bereits charakteristischen Merkmalen von Pflastersteinen, Bordsteinen oder Pflasterplatten sowie Werksteine aus Kalkstein mit einem Schüttgewicht von >= 2,5, Granit und Sandstein)

Übersetzung bestätigt

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cmGranit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten, mit einer Dicke von 25 cm oder weniger

Übersetzung bestätigt

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίουGranit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten

Übersetzung bestätigt

Μάρμαρο, γρανίτης, ψαμμίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, και άλλοι λίθοι για διακόσμηση ή κτίσιμο (εκτός του σχιστόλιθου)Marmor, Granit, Sandstein, Porphyr, Basalt, sonstige Naturwerksteine und Natursteine (außer Tonschiefer)

Übersetzung bestätigt

Μάρμαρο, γρανίτης, ψαμμίτης, πορφυρίτης, βασάλτης και άλλοι λίθοι για διακόσμηση ή κτίσιμο (εκτός του σχιστόλιθου)Marmor, Granit, Sandstein, Porphyr, Basalt und sonstige Naturwerksteine und Natursteine (außer Tonschiefer)

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu βασάλτης.

Griechische Definition zu βασάλτης

βασάλτης ο [vasáltis] : είδος σκληρού, μαύρου πετρώματος.

[λόγ. αντδ. < γαλλ. basalt(e) -ης < μσνλατ. basaltes < basanites (αντιγραφική παραδρομή) < αρχ. βασανίτης = βάσανος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback