βαριέμαι Verb  [varieme, bariemai]

(0)
(0)
(0)

Etymologie zu βαριέμαι

βαριέμαι βάρος > βαροῦμαι > βαριοῦμαι > βαριέμαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
πλήττω
νωχελεύω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βαριέμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βαριέμαιβαριόμαστε
βαριέσαιβαριέστε, βαριόσαστε
βαριέταιβαριούνται, βαριόνται
Imper
fekt
βαριόμουν(α)βαριόμαστε, βαριόμασταν
βαριόσουν(α)βαριόσαστε, βαριόσασταν
βαριόταν(ε)βαριόνταν(ε), βαριούνταν, βαριόντουσαν
Aoristβαρέθηκαβαρεθήκαμε
βαρέθηκεςβαρεθήκατε
βαρέθηκεβαρέθηκαν, βαρεθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω βαρεθείέχουμε βαρεθεί
έχεις βαρεθείέχετε βαρεθεί
έχει βαρεθείέχουν βαρεθεί
Plu
perf
ekt
είχα βαρεθείείχαμε βαρεθεί
είχες βαρεθείείχατε βαρεθεί
είχε βαρεθείείχαν βαρεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βαριέμαιθα βαριόμαστε
θα βαριέσαιθα βαριέστε, θα βαριόσαστε
θα βαριέταιθα βαριούνται, θα βαριόνται
Fut
ur
θα βαρεθώθα βαρεθούμε
θα βαρεθείςθα βαρεθείτε
θα βαρεθείθα βαρεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βαρεθείθα έχουμε βαρεθεί
θα έχεις βαρεθείθα έχετε βαρεθεί
θα έχει βαρεθείθα έχουν βαρεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βαριέμαινα βαριόμαστε
να βαριέσαινα βαριέστε, να βαριόσαστε
να βαριέταινα βαριούνται, να βαριόνται
Aoristνα βαρεθώνα βαρεθούμε
να βαρεθείςνα βαρεθείτε
να βαρεθείνα βαρεθούν(ε)
Perfνα έχω βαρεθείνα έχουμε βαρεθεί
να έχεις βαρεθείνα έχετε βαρεθεί
να έχει βαρεθείνα έχουν βαρεθεί
Imper
ativ
Presβαριέστε
Aoristβαρέσουβαρεθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristβαρεθείGriechische Definition zu βαριέμαι

βαριέμαι [varjéme] .5β : 1α. αισθάνομαι τεμπελιά, βαρεμάρα, δεν έχω όρεξη, διάθεση να κάνω κτ.: Aν δε βαρεθείς, πέρνα από το σπίτι μου το βραδάκι. Bαριέται και να φάει ακόμα. βαριέμαι να σου εξηγώ τι έγινε. ΠAΡ Όποιος δε θέλει / βαριέται να ζυμώσει* δέκα μέρες κοσκινίζει. β. καταλαμβάνομαι από ανία, πλήξη: βαριέμαι όλη μέρα μοναχός. Δεν έχει τι να κάνει τα απογεύματα και βαριέται. (έκφρ.) δε βαριέσαι!, δεν αξίζει τον κόπο, μη δίνεις σημασία, αδιαφόρησε: Δε βαριέσαι! Aς κάνει / πει / σκεφτεί ό,τι θέλει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback