{το}  βαγονέτο Subst.  [vagoneto, varoneto, bagoneto]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu βαγονέτο

βαγονέτο italienisch vagonetto vagone +‎ -etto französisch wagon englisch wagon ολλανδικά wagen πρωτογερμανικά *wagnaz indoeuropäisch (Wurzel) *woǵʰnos *weǵʰ- (μεταφέρω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu βαγονέτο.Griechische Definition zu βαγονέτο

βαγονέτο το [vaγonéto] : μικρό, ανοιχτό όχημα που κινείται σε σιδηροτροχιές ή σε συρματόσκοινα και χρησιμοποιείται σε υπόγειες, χερσαίες ή εναέριες μεταφορές (σε ορυχεία, λατομεία, εργοστάσια κτλ.): H μεταφορά του μεταλλεύματος στο λιμάνι γίνεται με βαγονέτα. || Φούρνος / ντουλάπι (κουζίνας) βαγονέτο, συρόμενη κατασκευή από μέταλλο ή πλαστικό.

[ιταλ. vagonetto]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback