α-κατρ-μαιν  

  • à quatre mains
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) ήταν ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα, αμιγώς προσωποπαγές που ιδρύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1956 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

a-katr-men, a-katr-main

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15