αφορά  

  • in Sachen ...
    upvotedownvote
  • was ... angeht
    upvotedownvote
  • was ... betrifft
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ένα άτομο περισσότερο ή λιγότερο δεν κάνει και μεγάλη διαφορά.

Δεν έχει καμία διαφορά όποιο και να διαλέξεις.

Δε με αφορά.

Quelle: npapachris, anmaretto, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afora

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15