αυτοματοποιημένος -η -ο Adj.  [aftomatopiimenos -i -o, aytomatopoihmenos -h -o]

  Adj.
(6)

GriechischDeutsch
Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη προθεσμία για το σκοπό αυτό η οποία θα καθυστερούσε χωρίς λόγο την παραγωγή ή την εισαγωγή νέων ουσιών, αφού ο έλεγχος πληρότητας είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένος.Eine längere Frist ist zu diesem Zweck nicht erforderlich, da die Vollständigkeitsprüfung weitgehend automatisiert ist, und würde die Herstellung oder den Import neuer Stoff nur unnötig verzögern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αυτοματοποιημένος (maskulin)
  • αυτοματοποιημένη (feminin)
  • αυτοματοποιημένο (neutrum)


Griechische Definition zu αυτοματοποιημένος -η -ο

αυτοματοποιημένος, -η, -ο [aftomatopiiménos] (L)

automated, automatized (syn αυτοματισμένος):
αυτοματοποιημένες μέθοδοι παραγωγής |
αυτοματοποιημένα μηχανήματα αναλύσεως κυττάρων |
αυτοματοποιημένος -η -ο σταθμός φορτώσεως βυτιοφόρων |
νέο σχέδιο οργανώσεως .. ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τεκμηριώσεως των μεσαιωνικών χειρογράφων (Benakis)
[ppp of αυτοματοποιώ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback