αυτοματικά  

  • automatisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αυτομάτη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Αυτομάτης ήταν η Ευρώπη, και επομένως η Αυτομάτη ...

... Αυτόματο ονομάζεται μια μηχανή με βάση την οποία ελέγχεται αν μια λέξη ανήκει σε μια τυπική γλώσσα. Λειτουργεί σαν μία μηχανή Τούρινγκ χωρίς έξοδο (εναλλακτικά ...

... που δέχεται το αυτόματο. Η έξοδος του αυτόματου θα είναι είτε αποδοχή είτε απόρριψη της εισόδου. Επειδή οι καταστάσεις του αυτόματου είναι πεπερασμένου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aftomatika, aytomatika


Deutsche Synonyme zu: αυτοματικά

selbstständig automatisch maschinell selbständig selbstbeweglich automatisiert automagisch unverlangt nicht aufgefordert selbsttätig unaufgefordert ungefragt unbewusst unwillkürlich unabsichtlich unwillentlich reflexartig reflexhaft wie von selbst unbeabsichtigt ohne Überlegen ohne Überlegung ungewollt ohne zu überlegen ohne weiteres Zutun von allein von selbst nichts weiter zu unternehmen brauchen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15