αυθάδης Adj.  [afthadis, afthathis, aythadhs]

  Adj.
(24)
  Adj.
(7)
  Adj.
(2)

Etymologie zu αυθάδης

αυθάδης altgriechisch αὐθάδης


GriechischDeutsch
NURSE Παντρέψου, αντίο! Σας παρακαλώ, κύριε, τι αυθάδης έμπορος ήταν αυτό που ήταν τόσο γεμάτη από ropery του;NURSE Marry, Abschied ich bitte dich, Herr, was frech Kaufmann dies, dass war so voll von seinen Seilerei?

Übersetzung nicht bestätigt

Είσαι αυθάδης!Du bist frech!

Übersetzung nicht bestätigt

Μην είσαι αυθάδης με την αδελφή σου.Pass doch selber auf. Sei mal nicht so frech zu deiner Schwester.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
αναιδής
αυθάδικος
ιταμός
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αυθάδης -ης -ες

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αυθάδης.Griechische Definition zu αυθάδης

αυθάδης, επίθ.

Bίαιος, θρασύς:
(Σπαν. P 97), (Δούκ. 7521).
[αρχ. επίθ. αυθάδης. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback