ασχολούμαι Verb  [ascholume, asxoloymai]

(0)
(0)
(0)

Etymologie zu ασχολούμαι

ασχολούμαι altgriechisch ἀσχολέομαι / ἀσχολοῦμαι ἀ- στερητικό + σχολή


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu ασχολούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ασχολούμαιασχολούμαστε
ασχολείσαιασχολείστε
ασχολείταιασχολούνται
Imper
fekt
ασχολούμουνασχολούμαστε
ασχολούνταν, ασχολείτοασχολούνταν, ασχολούντο
Aoristασχολήθηκαασχοληθήκαμε
ασχολήθηκεςασχοληθήκατε
ασχολήθηκεασχολήθηκαν, ασχοληθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ασχοληθείέχουμε ασχοληθεί
έχεις ασχοληθείέχετε ασχοληθεί
έχει ασχοληθείέχουν ασχοληθεί
Plu
perf
ekt
είχα ασχοληθείείχαμε ασχοληθεί
είχες ασχοληθείείχατε ασχοληθεί
είχε ασχοληθείείχαν ασχοληθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ασχολούμαιθα ασχολούμαστε
θα ασχολείσαιθα ασχολείστε
θα ασχολείταιθα ασχολούνται
Fut
ur
θα ασχοληθώθα ασχοληθούμε
θα ασχοληθείςθα ασχοληθείτε
θα ασχοληθείθα ασχοληθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ασχοληθείθα έχουμε ασχοληθεί
θα έχεις ασχοληθείθα έχετε ασχοληθεί
θα έχει ασχοληθείθα έχουν ασχοληθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ασχολούμαινα ασχολούμαστε
να ασχολείσαινα ασχολείστε
να ασχολείταινα ασχολούνται
Aoristνα ασχοληθώνα ασχοληθούμε
να ασχοληθείςνα ασχοληθείτε
να ασχοληθείνα ασχοληθούν(ε)
Perfνα έχω ασχοληθείνα έχουμε ασχοληθεί
να έχεις ασχοληθείνα έχετε ασχοληθεί
να έχει ασχοληθείνα έχουν ασχοληθεί
Imper
ativ
Presασχολείστε
Aoristασχολήσουασχοληθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristασχοληθείGriechische Definition zu ασχολούμαι

ασχολούμαι [asxolúme] .9β : 1α.αφιερώνω τη δραστηριότητά μου, το χρόνο μου σε κτ.: ασχολούμαι με τη μουσική / με τη ζωγραφική / με την πολιτική / με τον κήπο / με τα παιδιά μου. Aύριο θα ασχοληθώ με την τακτοποίηση της βιβλιοθήκης μου. β. εκδηλώνω έντονο και έμπρακτο ενδιαφέρον για κτ. ή για κπ.: Θα ασχοληθώ με το θέμα σας σε ένα λεπτό! || Mην ασχολείσαι μαζί μου! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback