ασφάλιση  

  • Sicherung
    upvotedownvote
  • Versicherung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

asfalisi, asfalish


Deutsche Synonyme zu: ασφάλιση

Wahrung Absicherung Sicherung Sicherstellung Schutzvorrichtung Versicherungsgesellschaft Versicherung Assekuranz Versicherer Versprechen Zusicherung Beteuerung Absichtserklärung (Nachrichtensprache) Befürwortung Nachweis Zusage Zuspruch Bestätigung Bekräftigung Quittierung Quittung Rückmeldung Vertrag mit einem Versicherungsunternehmen Versicherungsvertrag


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ασφάλιση ασφαλίσεις
Genitiv ασφάλισης
& ασφαλίσεως
ασφαλίσεων
Akkusativ ασφάλιση ασφαλίσεις
Vokativ ασφάλιση ασφαλίσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15