{το}  αρχονταρίκι  Subst.  [archontariki, arxontariki]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αρχονταρίκι

αρχονταρίκι mittelgriechisch αρχονταρίκι/αρχονταρίκιν αρχοντάρης άρχοντας altgriechisch ἄρχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αρχονταρίκι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αρχονταρίκι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αρχονταρίκι

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu αρχονταρίκι

αρχονταρίκι το [arxondaríki] : ξενώνας μοναστηριού.

[μσν. αρχονταρίκι < αρχοντάρ(ης) -ίκι 2]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback