αρχισωματοφύλακας  

  • Chef-Bodyguard
    upvotedownvote
  • Chef-Leibwächter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... από το πλήθος, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, το μετοίκισε. Από τους φτωχούς τής γης, όμως, ο αρχισωματοφύλακας άφησε, για αμπελουργούς και γεωργούς» ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archisomatofilakas, arxiswmatofylakas

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15