{η}  αρμπαρόριζα Subst.  [arbaroriza, armparoriza]

(0)

Etymologie zu αρμπαρόριζα

αρμπαρόριζα italienisch erba rosa


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αρμπακανέλα
πελαργόνι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu αρμπαρόριζα

αρμπαρόριζα [arbarόriza] η, (& αρμαρόζα & αρμπερόριζα) bot

the pelargonium, P. odoratissimum, nutmeg geranium (syn αρμπακανέλα, πελαργόνι):
αγαπούσε τα λουλούδια, τις αρμπαρόριζες και τ' άλλα μυριστικά (Panagiotop) |
σε μισή ώρα όμως πιάσανε κι αράδιασαν .. αρμπαρόριζες, βασιλικούς, γεράνια, γαριφαλιές, μαντζουράνες (Terzakis) |
σ' όλες τις πόρτες ασβεστωμένες γλάστρες με τζεράνια, βασιλικά και σκονισμένες αμπαρόριζες (Myriv) |
θάμα γύρα οι μικρότεροι ναοί, η αυλή, η ηχώ, οι ροδοδάφνες, η αμπερόριζα, οι σκάλες οι μαρμαρένιες (EKazantz) |
folks. αρμπαρόριζα |
poem ήταν ο κήπος μας σαν ένας κόσμος, | κόσμος με λούλουδα και μυρουδιές |
| εδώ η αρμπαρόριζα,πιο πέρα ο δυόσμος (Skipis) |
κατιφέδες, χρυσάνθεμα, βασιλικά κι αρμπαρόριζες, | θαρρούσε κανείς πως ανθίζανε στο λιτό φέρετρό σου (Vrettakos)
[fr It erba rosa]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback