{η}  αρθροπάθεια Subst.  [arthropathia, arthropatheia]

(0)

Etymologie zu αρθροπάθεια

αρθροπάθεια (entlehnt aus) englisch arthropathy altgriechisch ἄρθρον ( ἀραρίσκω) + -πάθεια ( πάσχω)


GriechischDeutsch
Στα Λουτρά γίνεται ποσιθεραπεία και λουτροθεραπεία, ενώ οι θερμοπηγές ενδείκνυνται για ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνιες αρθροπάθειες, γυναικολογικές παθήσεις, περιφερικές αγγειοπάθειες, δερματοπάθειες και παχυσαρκία.Die Bäder trinkt Therapie-und (...)Wellnessbereich, während die Federn für die rheumatoide Arthritis, chronische Arthritis, gynäkologische Erkrankungen, periphere Gefäßkrankheiten, Hautkrankheiten und Übergewicht angegeben.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του Enbrel σε ασθενείς με ψωριασικές αρθροπάθειες που προσομοιάζουν με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και βαριά παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα με εκτεταμένη καταστροφή οστού και χόνδρου (arthritis mutilans), λόγω του μικρού αριθμού ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη.Aufgrund der geringen Anzahl untersuchter Patienten gibt es nur unzureichende Belege der Wirksamkeit von Enbrel bei Patienten mit einer dem Morbus Bechterew ähnlichen Verlaufsform der Psoriasis-Arthritis und bei Patienten mit der Verlaufsform Arthritis mutilans.

Übersetzung bestätigt

Οι ήπιες αρθροπάθειες είναι συνήθως παροδικές.Leichte Arthropathien sind im Allgemeinen von kurzer Dauer.

Übersetzung bestätigt

αρθραλγία, μυϊκές κράμπες, άλγος στα άκρα, οσφυαλγία αρθροπάθειεςFälle von BK-Virus-assoziierter Nephropathie und JC-Virus-assoziierter progressiver multifokaler Leukoencephalopathie (PML) wurden bei Patienten unter Immunsuppressionstherapie, einschließlich Therapie mit Advagraf berichtet.

Übersetzung bestätigt

∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα του Enbrel σε ασθενείς µε ψωριασικές αρθροπάθειες που προσοµοιάζουν µε αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και βαριά παραµορφωτική πολυαρθρίτιδα µε εκτεταµένη καταστροφή οστού και χόνδρου (arthritis mutilans), λόγω του µικρού αριθµού ασθενών που έλαβαν µέρος στη µελέτη.Aufgrund der geringen Anzahl untersuchter Patienten gibt es nur unzureichende Belege der Wirksamkeit von Enbrel bei Patienten mit einer dem Morbus Bechterew ähnlichen Verlaufsform der Psoriasis-Arthritis und bei Patienten mit der Verlaufsform Arthritis mutilans.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme



Griechische Definition zu αρθροπάθεια

αρθροπάθεια [arθropáθia] η, (L) med

ailment of the joints, arthropathy:
εκφυλιστική αρθροπάθεια |
συφιλιδική αρθροπάθεια του γόνατος |
οι αρθροπάθειες στις γυναίκες επιδεινώνονται από τα στενά παπούτσια
[fr kath (neol Koumanoudis) αρθροπάθεια, w. -πάθεια (: πάσχω); cf αδενοπάθεια, εντεροπάθεια etc]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback