αρέτα  

  • Das letzte Stück Holz des Mode-Rahmens, die die Form eines Schiffs Heck finalisiert
    upvotedownvote
  • Mode-Stück
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με την έννοια της λέξης αρετή, εννοούμε την ηθική αριστεία. Ο Όμηρος εφαρμόζει τον όρο αδιάκριτα για τους Έλληνες και Τρώες ήρωες, θεμελιωμένο στον ηρωικό ...

... gr Αρέτα Κονόμη - Παρουσίαση www.greekvolley.gr Η Αρέτα Κονόμη στον ιστοχώρο της CEV www.cev.lu Πήρε Κονόμη ο Ολυμπιακός www.gazzetta.gr Αρέτα Κονόμη: ...

... Ερωτόκριτο, που στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος, και την Αρετούσα, και γύρω από αυτό περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

areta


Synonyme zu: αρέτα

κούτσα

Ähnliche Worte

αρεταλογία

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15