αρέσω  Verb  [areso, aresw]

Ähnliche Bedeutung wie αρέσω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αρέσω

... Του αρέσω και μου αρέσει. ...

Quelle: mululatv


Beispielsätze mögen

... Wir mögen den Regen nicht. ...

... Sie mögen Tsuneoki Ikeda. ...

... Die meisten Kinder mögen Eis. ...

Quelle: MUIRIEL, tinacalysto, MUIRIEL

Grammatik


ΑΡΕΣΩ
I please
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αρέσωαρέσουμε, αρέσομε
αρέσειςαρέσετε
αρέσειαρέσουν(ε)
Imper
fekt
άρεσααρέσαμε
άρεσεςαρέσατε
άρεσεάρεσαν, αρέσαν(ε)
Aoristάρεσααρέσαμε
άρεσεςαρέσατε
άρεσεάρεσαν, αρέσαν(ε)
Per
fect
έχω αρέσειέχουμε αρέσει
έχεις αρέσειέχετε αρέσει
έχει αρέσειέχουν αρέσει
Plu
per
fect
είχα αρέσειείχαμε αρέσει
είχες αρέσειείχατε αρέσει
είχε αρέσειείχαν αρέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αρέσωθα αρέσουμε, θα αρέσομε
θα αρέσειςθα αρέσετε
θα αρέσειθα αρέσουν(ε)
Fut
ur
θα αρέσωθα αρέσουμε, θα αρέσομε
θα αρέσειςθα αρέσετε
θα αρέσειθα αρέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αρέσειθα έχουμε αρέσει
θα έχεις αρέσειθα έχετε αρέσει
θα έχει αρέσειθα έχουν αρέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αρέσωνα αρέσουμε, να αρέσομε
να αρέσειςνα αρέσετε
να αρέσεινα αρέσουν(ε)
Aoristνα αρέσωνα αρέσουμε, να αρέσομε
να αρέσειςνα αρέσετε
να αρέσεινα αρέσουν(ε)
Perfνα έχω αρέσεινα έχουμε αρέσει
να έχεις αρέσεινα έχετε αρέσει
να έχει αρέσεινα έχουν αρέσει
Imper
ativ
Presάρεσεαρέσετε
Aoristάρεσεαρέσετε, αρέστε
Part
izip
Pres
Perfέχοντας αρέσει
InfinAoristαρέσειPerson Wortform
Präsens ich mag
du magst
er, sie, es mag
Präteritum ich mochte
Konjunktiv II ich möchte
Imperativ Singular
Plural
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gemocht
mögen
haben
Alle weiteren Formen: Flexion:mögen


Griechische Definition zu αρέσω

αρέσω [aréso] Ρ πρτ. άρεσα και άρεζα, αόρ. άρεσα, απαρέμφ. αρέσει : 1.προκαλώ συναισθήματα (ερωτικής, αισθηματικής κ.ά.) ευχαρίστησης, απόλαυσης, ικανοποίησης: Ο τύπος της δυναμικής γυναίκας αρέσει πολύ. Ξέρει να φέρεται, γι΄ αυτό αρέσει. Θα του αρέσω άραγε; Για να αρέσετε δεν αρκεί να είστε όμορφη· πρέπει να ξέρετε και να ντύνεστε. H ταινία / η παράσταση δεν άρεσε στο κοινό. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αρέσω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15