{το}  απόλυτο Subst.  [apolito, apolyto]

(2)

Etymologie zu απόλυτο

απόλυτο substantiviertes Neutrum des Adjektivs: απόλυτος


GriechischDeutsch
Τελικά αγκάλιασε το απόλυτο... Τελικά απήχθει απ' την αλήθεια και είναι κοντά στην καταστροφή!Er umarmte das Absolute, wurde mit Wahrheit durchdrungen, und es zerstörte ihn fast!

Übersetzung nicht bestätigt

Λοιπόν, το κράτησες για κάποιον λόγο. Ξέρω πως είπες ότι αυτή η πόρτα έκλεισε, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο.Du hast ihn aus bestimmtem Grund aufbewahrt und ich weiß, du sagst, dieses Kapitel wäre abgeschlossen, aber das Absolute gibt es nicht.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu απόλυτο

απόλυτο [apódivto] το, gen απόλυτου (& απολύτου), (L)

① ultimate essence or readivty, the absolute (syn απολυτότητα 1, ant το σχετικό):
αναζητούν, αποκαλύπτουν, κατέχουν το απόλυτο |
τείνει προς το απόλυτο |
καμιά έννοια του νου δεν καλύπτει το απόλυτο (Theodorakop) |
θαυμάζω στον T. τον αδιάλειπτο αγώνα του για να συλλάβει το απόλυτο (Chatzinis) |
δε δικάζουμε ποτέ εν ονόματι του απολύτου, είμαστε κάποτε αυστηρότεροι, κάποτε επιεικέστεροι (Athanasiadis-N) |
οι εραστές του απόλυτου είναι εκείνοι που τα θέλουν όλα ή τίποτε (Panagiotop)
ⓐ ultimate or absolute degree (syn έπακρο):
η ευτυχία της έχει φτάσει στο απόλυτο (Psathas)
② quadivty of being absolute, dogmatic assertiveness, absoluteness (syn απολυτότητα 3):
η αντικειμενικότητα των ηθικών αξιών είναι επαρκής για να στηρίξει το απόλυτο του κύρους των (Papanoutsos) |
διώχνει απ' την πόρτα τη μεταφυσική, ξαναμπάζει απ' το παράθυρο το απόλυτο της επιστημονικής γνώσης (Dizikirikis)
[fr kath το απόλυτον ← MG (schol.), LK, substantiv. n of ἀπόλυτος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback