απόλουση  

  • Akt der Reinigung des eigenen Körpers
    upvotedownvote
  • Waschung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Απόλυτη μοναρχία είναι το πολίτευμα στο οποίο ο μονάρχης είναι φορέας της απόλυτης εξουσίας στο κράτος, χωρίς να περιορίζεται από κάποιο σύνταγμα. Παραδείγματα ...

... Η απόλυτη τιμή ή το απόλυτο ενός πραγματικού αριθμού είναι η τιμή του αριθμού χωρίς πρόσημο και δείχνει την απόσταση του αριθμού από το μηδέν ή το κέντρο ...

... Οι απόλυτοι αριθμοί ή αριθμητικά στην γλωσσολογία είναι επίθετα οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ολογράφως έκφραση των αριθμών καθώς και για τον ολογράφως ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apolusi, apoloysh


Synonyme zu: απόλουση

πλύσιμο

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15