από μιας αρχής    [apo mias archis, apo mias arxhs]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu από μιας αρχής

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie από μιας αρχής

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu από μιας αρχής

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu από μιας αρχής

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu από μιας αρχής.Weiterführende Links

Griechische Definition von από μιας αρχήςαπό μιας αρχής


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback