αποψές  

  • heute Abend
    upvotedownvote
  • seit gestern Abend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μερών και οργάνων του σώματος των πτηνών, αφ’ ετέρου την –από δυναμική άποψη– λειτουργία τους. Είναι σαφές ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των δύο αυτών ...

... 17 Νοεμβρίου του 1902 με ανεξάρτητο συνδυασμό, οπότε και εκλέχτηκε. Οι απόψεις του θεωρήθηκαν ιδιαίτερα προοδευτικές αφού πρότεινε μέτρα για την εκμετάλλευση ...

... διακοσμήσει την Καπέλα Σιξτίνα. Όταν αργότερα του ζητήθηκε να εκφέρει την άποψή του για τον Μιχαήλ Άγγελο, ο Θεοτοκόπουλος απάντησε πως τον θεωρούσε έναν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apopses

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15