απουσία  

  • Abwesenheit
    upvotedownvote
  • Fehlen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εν τη απουσία σου, τηλεφώσε κάποιος κύριος Βέστ.

Μετά από απουσία δέκα μηνών επέστρεψε σπίτι.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apusia, apoysia


Deutsche Synonyme zu: απουσία

Absenz Fehlen Mangel Defizit Abwesenheit fernbleiben wegbleiben fortbleiben nicht kommen zu Hause bleiben ausbleiben mangeln (es) fehlt an (es) hapert an happern (einer Sache) ermangeln kranken an (es herrscht) ...mangel (es gibt) nicht genug (es gibt) zu wenig(e)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ απουσία απουσίες
Genitiv απουσίας απουσιών
Akkusativ απουσία απουσίες
Vokativ απουσία απουσίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15