αποστολές    [apostoles]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Ο Hank ήταν μηχανικός ορυχείων που ζούσε μόνος του and occasionallyκαι πότε πότε πήγαινε σε μακρές αποστολές στον μακρινό βορρά.Hank war ein allein stehender Ingenieur, der gelegentlich auf Expedition ging.
Πείρε τρεις αποστολές και πέντε χρόνια για να βρεθεί εκείνο το ένα!Nach diesem wurde 5 Jahre gesucht!
Η κόρη μου δεv εκτελεί τέτοιες αποστολές.Meine Tochter ist nicht hier um diese Art Aufgaben zu erledigen.
Γιατί του αναθέτεις πάντοτε τέτοιες αποστολές;Warum muss er immer solche Aufträge bekommen?
Μπορεί να ξέρεις κάτι από αποστολές αλλά και οι έντεκα αποφασίσαμε...Mit dem Versand kennen Sie sich aus, aber wenn wir elf uns einig sind, finde ich es sehr...

Synonyme zu αποστολές

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αποστολές

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αποστολές

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αποστολές.Griechische Definition zu αποστολές

αποστολές ο· αποστόλες.

Tο πρόσωπο που έχει εκλεγεί (επιλεγεί ή οριστεί) για να καταλάβει ανώτερο εκκλησιαστικό αξίωμα, συν. επισκόπου, στη Pωμαιοκαθολική Eκκλησία, και ζητείται η επικύρωση της εκλογής του από τον Πάπα, «υποψήφιος επίσκοπος»·
(εδώ προκ. για τον εντεταλμένο ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο της Λευκωσίας):
Tο Tζάκον τον ποίον εποίκεν αποστολέν ο ρήγας (Bουστρ. 614· Mαχ. 67427).
[<γαλλ. postulé, πιθ. με επίδρ. των λ. απόστολος και αποστολικός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback