απομένων -ουσα -ον Adj.  [apomenon -usa -on, apomenwn -oysa -on]

  Adj.
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
übrig
verbleibend
noch da

Grammatik

  • απομένων (maskulin)
  • απομένουσα (feminin)
  • απομένον (neutrum)


Griechische Definition zu απομένων -ουσα -ον

απομένων, -ουσα, -ον [apoménon] (L)

remaining (syn υπολειπόμενος):
η κυβέρνηση ανέκοψε την παράδοση των τριών απομενόντων σκαφών |
η απομένουσα περίοδος των εννέα ετών είναι αρκετή για την ίδρυση νέων βιομηχανιών; (Angelop)
[fr kath απομένων, prp of απομένω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback