απολυσιώνας  

  • Erlaubnis zur Weide in geernteten Feldern
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apolisionas, apolysiwnas


Synonyme zu: απολυσιώνας

απολυσιά

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15