απολυσιά  

  • Erlaubnis zur Weide in geernteten Feldern
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Απόλυση στη λειτουργική ονομάζεται το τελευταίο μέρος της θρησκευτικής ιεροτελεστίας, που επισημαίνεται η λήξη, οπότε και απολύονται οι πιστοί εκ του ...

... ονομασία οφείλεται κατά τους μεν στο ότι αυτά ψάλλονται κανονικά στις απολύσεις των Εσπερινών, κατ΄ άλλους στο ότι υπενθυμίζουν το λόγο του Συμεών «Νυν ...

... Ευχαριστία Απόλυση Θείας Ευχαριστίας (Σώσον ο Θεός...) Οπισθάμβωνος Ευχή Οι ύμνοι της απολύσεως. («Είδομεν το φως» και ο ύμνος της απολύσεως «Δι'ευχών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apolisia, apolysia


Synonyme zu: απολυσιά

απολυσιώνας

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15