απολούσιμον  (apolusimon, apoloysimon)  

Synonyme zu απολούσιμον

απόλουση

πλύσιμο


Beispielsätze Waschung

Vor jedem Gebet führt Maria eine rituelle Waschung aus.

Quelle: al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von απολούσιμοναπολούσιμον

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15