απολογούμαι Verb  [apologume, apolorume, apologoymai]

(0)

Etymologie zu απολογούμαι

απολογούμαι altgriechisch ἀπολογέομαι / ἀπολογοῦμαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu απολογούμαι

Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απολογούμαιαπολογούμαστε
απολογείσαιαπολογείστε
απολογείταιαπολογούνται
Imper
fekt
απολογούμουναπολογούμαστε
απολογούνταν, απολογείτοαπολογούνταν, απολογούντο
Aoristαπολογήθηκααπολογηθήκαμε
απολογήθηκεςαπολογηθήκατε
απολογήθηκεαπολογήθηκαν, απολογηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω απολογηθείέχουμε απολογηθεί
έχεις απολογηθείέχετε απολογηθεί
έχει απολογηθείέχουν απολογηθεί
Plu
perf
ekt
είχα απολογηθείείχαμε απολογηθεί
είχες απολογηθείείχατε απολογηθεί
είχε απολογηθείείχαν απολογηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απολογούμαιθα απολογούμαστε
θα απολογείσαιθα απολογείστε
θα απολογείταιθα απολογούνται
Fut
ur
θα απολογηθώθα απολογηθούμε
θα απολογηθείςθα απολογηθείτε
θα απολογηθείθα απολογηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απολογηθείθα έχουμε απολογηθεί
θα έχεις απολογηθείθα έχετε απολογηθεί
θα έχει απολογηθείθα έχουν απολογηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απολογούμαινα απολογούμαστε
να απολογείσαινα απολογείστε
να απολογείταινα απολογούνται
Aoristνα απολογηθώνα απολογηθούμε
να απολογηθείςνα απολογηθείτε
να απολογηθείνα απολογηθούν(ε)
Perfνα έχω απολογηθείνα έχουμε απολογηθεί
να έχεις απολογηθείνα έχετε απολογηθεί
να έχει απολογηθείνα έχουν απολογηθεί
Imper
ativ
Presαπολογείστε
Aoristαπολογήσουαπολογηθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristαπολογηθείGriechische Definition zu απολογούμαι

απολογούμαι [apoloγúme] .9β : υπερασπίζω τον εαυτό μου με γραπτή ή προφορική ομιλία ή γενικά δίνω εξηγήσεις σχετικά με κατηγορία που με βαρύνει: Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να απολογηθεί. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν τριήμερη προθεσμία για να απολογηθούν. || (επέκτ.) δίνω λόγο, παρέχω εξηγήσεις σε κπ. για να δικαιολογήσω κτ. που έχω κάνει: Δε χρειάζεται να απολογείσαι γι΄ αυτά που είπες / που έκανες.

[λόγ. < αρχ. ἀπολογοῦμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback