αποδεδειγμένος -η -ο Adj.  [apodedigmenos -i -o, apodedirmenos -i -o, apothethigmenos -i -o, apodedeigmenos -h -o]

  Adj.
(1)
  Adj.
(1)

GriechischDeutsch
Κατά δεύτερον, για ορισμένες κατηγορίες ΓΤΟ, η ύπαρξη ενδεχόμενων σοβαρών ή μη αντιστρέψιμων κινδύνων είναι αποδεδειγμένος.Zweitens ist für bestimmte Kategorien von GVO die Existenz ernster oder unumkehrbarer potentieller Risiken erwiesen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
erwiesen
bewiesen
erprobt

Grammatik

  • αποδεδειγμένος (maskulin)
  • αποδεδειγμένη (feminin)
  • αποδεδειγμένο (neutrum)


Griechische Definition zu αποδεδειγμένος -η -ο

αποδεδειγμένος -η -ο [apoδeδiγménos] : που έχει αποδειχτεί, που είναι ολοφάνερος, αναμφισβήτητος. αποδεδειγμένα ΕΠIΡΡ: Είναι αποδεδειγμένος -η -ο άθεος.

[λόγ. < αρχ. ἀποδεδειγμένος μππ. του ἀποδεικνύω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback