απλούστατα Adv.  [aplustata, aploystata]

(94)

GriechischDeutsch
Σχολιάζοντας αυτό το στοιχείο η SIDE διευκρίνισε ότι «Είναι προφανές ότι οι σημαντικότεροι πελάτες είναι αυτοί που πραγματοποιούν μεγάλο όγκο παραγγελιών, όχι διότι οι άλλες παραγγελίες δεν είναι αποδοτικές, αλλά απλούστατα διότι, όπως συμβαίνει με κάθε εμπορική επιχείρηση, είναι πάντοτε προτιμότεροι οι πελάτες που δημιουργούν μεγάλο όγκο συναλλαγών».In Bezug auf diesen Punkt hat die SIDE erklärt: „Es liegt auf der Hand, dass die interessantesten Kunden diejenigen mit einem großen Auftragsvolumen sind, nicht weil die anderen nicht rentabel wären, sondern ganz einfach deshalb, weil es wie bei jedem Handelsunternehmen stets vorzuziehen ist, Kunden mit einem großen Auftragsvolumen zu haben.“

Übersetzung bestätigt

2.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί τούτο απαραίτητο όχι λόγω των λαθών, των ελλείψεων ή των κινδύνων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά απλούστατα λόγω της αδιαμφισβήτητης απαίτησης να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας το ζήτημα της διαφάνειας και της ρευστότητας.2.5 Der EWSA hält dies nicht aufgrund eines Verschuldens, von Mängeln oder Risiken dieses Sektors für notwendig, sondern ganz einfach deshalb für unabdingbar, weil die Fragen der Transparenz und Liquidität ganz oben auf der Agenda stehen müssen.

Übersetzung bestätigt

2.6 Η ΕΟΚΕ θεωρεί τούτο απαραίτητο όχι λόγω των λαθών, των ελλείψεων ή των κινδύνων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά απλούστατα λόγω της αδιαμφισβήτητης απαίτησης να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας το ζήτημα της διαφάνειας και της ρευστότητας.2.6 Der EWSA hält dies nicht aufgrund eines Verschuldens, von Mängeln oder Risiken dieses Sektors für notwendig, sondern ganz einfach deshalb für unabdingbar, weil die Fragen der Transparenz und Liquidität ganz oben auf der Agenda stehen müssen.

Übersetzung bestätigt

Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, διότι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα απλούστατα δεν επινοήθηκαν για να καταγράφουν τις πληροφορίες που απαιτούνται τώρα και να κάνουν διάκριση μεταξύ εμπορικών δραστηριοτήτων και δημόσιας διαχείρισης του λιμένα και της υποδομής.Dies ist nicht erstaunlich, da die Systeme ganz einfach nicht für die Erfassung der jetzt benötigten Informationen und für die Differenzierung zwischen kommerziellen Tätigkeiten und öffentlichen Aufgaben im Bereich des Hafenund Infrastrukturmanagements entwickelt wurden.

Übersetzung bestätigt

Για ιστορικούς λόγους, τα λιμάνια και ο λιμενικός εξοπλισμός απλούστατα δεν σχεδιάστηκαν, ούτε κατασκευάστηκαν για την υποδοχή σύγχρονων πλοίων όλων των ειδών φορτίου, και ιδίως εμπορευματοκιβωτίων – για να μην αναφερθεί ο όγκος της κυκλοφορίας.Häfen und Hafenausrüstung wurden aus historischen Gründen ganz einfach nicht für moderne Frachtschiffe aller Art oder gar Container konzipiert und gebaut, und schon gar nicht für das heutige Verkehrsaufkommen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu απλούστατα.Griechische Definition zu απλούστατα

απλούστατα [aplústata] adv (L)

① quite simply, just:
οι γυναίκες δεν είναι ποτέ υπεύθυνες για τα λάθη τους, γιατί απλούστατα τα προκαλούμε εμείς οι άντρες (Vrettakos) |
ο αρχαίος φιλόσοφος, όταν κάποιος υποστήριζε πως δεν υπάρχει κίνηση, σηκώθηκε απλούστατα και περπάτησε (Palam) |
συχνές είναι οι μάχες μεταξύ τους είτε για ζητήματα γλωσσικά είτε για θρησκευτικά είτε απλούστατα για φυλετικά (Evelpidis) |
κίνδυνος για το αεροπλάνο δεν υπάρχει· όταν είναι δυνατό να υπάρξει κίνδυνος, το αεροπλάνο απλούστατα δεν αναχωρεί (Ouranis)
② in a very simple manner, quietly (near-syn απλά 2b):
κι αφελέστατα απλούστατα ξεκλείδωσε ένα συρτάρι κ' έβγαλε από μέσα το τσεκ (Xenop) |
απαθέστατα και απλούστατα βάζει το παιδί του να ξαρματώσει το γέρο (Athanasiadis-N)
[S of απλώς, der of απλούστατος, this last S of απλούς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback