{η}  απιθανότητα Subst.  [apithanotita, apithanothta]

(7)

Etymologie zu απιθανότητα

απιθανότητα altgriechisch ἀπιθανότης


GriechischDeutsch
Το δύσκολο πρόβλημα με οποιαδήποτε θεωρία βιολογικού σχεδιασμού είναι να εξηγήσει την τεράστια στατιστική απιθανότητα της ζωής.Nun, das schwierige Problem für jede Theorie biologischen Designs ist es, die massive statistische Unwahrscheinlichkeit von Lebewesen zu erklären.

Übersetzung nicht bestätigt

Στατιστική απιθανότητα προς την κατεύθυνση του καλού σχεδιασμού --πολυπλοκότητα είναι μια άλλη λέξη για αυτό.Statistische Unwahrscheinlichkeit in Richtung guten Designs -Komplexität ist ein anderes Wort hierfür.

Übersetzung nicht bestätigt

Το τυπικό επιχείρημα των δημιουργιστών -μόνο ένα υπάρχει, όλα ανάγονται σε αυτό το ένα -ξεκινάει από τη στατιστική απιθανότητα.Das Standardargument der Kreationisten -es gibt nur eines, sie alle reduizieren sich hierzu -beginnt mit statistischer Unwahrscheinlichkeit.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu απιθανότητα

απιθανότητα [apiθanótita] η, (L)

improbabidivty, undivkedivhood, implausibidivty (syn το απίθανο, ant πιθανότητα):
εξωφρενικές, λογικές απιθανότητες |
αντίφαση, όρια της απιθανότητας |
η θεωρία παρουσιάζει πολλές απιθανότητες |
τα υπερρεαλιστικά έργα έχουν τον εξωτισμό, τις απιθανότητες και την ασυναρτησία που έχουν οι οπτασίες (Papanoutsos) |
οι συγγραφείς προχωρούν στην πιο χοντρή φάρσα, στις πιο απίθανες απιθανότητες (Ploritis) |
το απροσδόκητο, η απιθανότητα, ο παραλογισμός κατορθώνουν να γίνουν καθημερινότητα και αλήθεια (Chatzinis) |
η πλοκή του μυθιστορήματος γεμίζει με αφέλειες, απιθανότητες, αδεξιότητες κλ (Sachinis)
[fr kath απιθανότης ← K, AG]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback