απαρνιέμαι Verb  [aparnieme, aparniemai]

  Verb
(0)

Etymologie zu απαρνιέμαι

απαρνιέμαι altgriechisch ἀπαρνοῦμαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.
Griechische Definition zu απαρνιέμαι

απαρνιέμαι [aparnéme] .9β : 1.απορρίπτω και εγκαταλείπω, συνήθ. για ιδιοτελείς σκοπούς, πρόσωπα, ιδέες, πεποιθήσεις, κπ. ή κτ. στο(ν) οποίο πίστευα ή το(ν) οποίο αγαπούσα: Aπαρνήθηκε την πίστη του / την πατρίδα του. Ο Πέτρος απαρνήθηκε το Xριστό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback