αξιόλογο  

  • bemerkenswert
    upvotedownvote
  • bemerkenswerte
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πολιτικών συμμάχων στη Ρώμη. Όπως και οι προκάτοχοί του, άφησε επίσης αξιόλογο πολιτιστικό έργο, ανάμεσα στο οποίο ξεχωρίζει η Στοά του Αττάλου στην πόλη ...

... συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. Η λογοτεχνική παραγωγή χωρίζεται σε δύο περιόδους ...

... μεγαλύτερους στρατιωτικούς της εποχής του. Η στρατιωτική του κατάρτιση ήταν αξιολογότατη, όπως μαρτυρούν τα αποσπάσματα των «Υπομνημάτων» του, ενός έργου το οποίο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aksiologo, aksioloro


Deutsche Synonyme zu: αξιόλογο

eindrucksvoll großartig eindrücklich erstaunlich formidabel imposant bemerkenswert beeindruckend ruhmreich glorios glanzvoll glorreich nicht ohne nicht von Pappe nicht von schlechten Eltern grandios (etwas tun) wie ein junger Gott ehrfurchtgebietend triumphal glänzend überwältigend Beachtung verdienen(d) (es) in sich haben Ehrfurcht gebietend von Format (Person) hat sich gewaschen wissenswert interessant erhellend informierend aufschlussreich lehrreich belehrend sehenswert informativ edukativ aussagekräftig staunenswert observabel erwähnenswert nennenswert beachtenswert bedeutend weltbewegend bedeutsam denkwürdig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15