αξίνη  

  • axini
    upvotedownvote
  • Breithacke
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η αξίνα (ή κασμάς) είναι εργαλείο για την χειρωνακτική επεξεργασία του εδάφους. Έχει δύο μυτερές ή μια μυτερή και μια πλατιά άκρη που είναι κάθετες στο ...

... Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της είναι ότι της είχαν δώσει το προσωνύμιο Αξίνη λόγω της απληστίας της. Χαρακτηριστική, σχετικά με την Λαΐδα, είναι η ρήση ...

... Μακρύ Οφίδι Δραγονάρα Αντιδραγονάρα Κοφινίδια Όβο, ή Αυγό ή Χύτρα Αζίνη, ή Αξίνη Κυματούσα, ή Βυθί Πορί Πορέτι Ναυτίλος Ψείρα και Αντικύθηρα. Μέσα από τη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aksini, aksinh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15