ανώνυμα    [anonima, anwnyma]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie ανώνυμα

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ανώνυμα

... ανώνυμα οστά αρθρώνονται προς τα πίσω με το ιερό οστό με την ιερολαγόνια άρθρωση, την ισχυρότερη άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα. Μπροστά τα δύο ανώνυμα οστά ...

... Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο ...

... Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), η οποία αποτελούσε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με έδρα την Αθήνα και ιδρύθηκε το 1979 ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανώνυμα.


Griechische Definition zu ανώνυμα

ανώνυμα [anónima] adv (L)

① without giving one's name, anonymously (ant επώνυμα):
δημοσίευσε το βιβλίο του ανώνυμα |
εξέδωσε ανώνυμαμια ανθολογία |
έστειλε ανώνυμαένα ποσόν στην εφημερίδα |
η ένσταση έγινε ανώνυμα |
να πολεμήσεις, ακόμα κι ανώνυμα, για να μη σβήσει η σπίθα της ανθρωπιάς από τον κόσμο (Roufos) |
η επιβολή της δημοτικής δεν είναι έργο της κοινωνίας ανώνυμα .. αλλά έργο όλων μας (Papanoutsos) |
η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται πλέον ανώνυμα από τη μυθική παράδοση, αλλά ανακαλύπτεται προσωπικά από τον άνθρωπο (id.)
② without naming or being named, namelessly, anonymously:
ο επιστολογράφος αναφέρει τα περιοδικά αόριστα κι ανώνυμα |
το πρόσωπο αυτό κυκλοφορεί ανώνυμαμέσα στο βιβλίο (Sachinis) |
κείτονται όλοι ανώνυμοι και ανώνυμα και συμβατικά τούς περνάει ο θρύλος (Koumantareas)
[der of ανώνυμος; cf kath ανωνύμως]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ανώνυμα

Noch keine Fragen.



Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15