ανώνυμα    [anonima, anwnyma]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu ανώνυμα

ανώνυμα ανώνυμος + -α


GriechischDeutsch
-Δεκτή. Από πότε έγιναν τα ανώνυμα γράμματα ευαγγέλια του νόμου;Seit wann werden anonyme Zuschriften als glaubwürdig zugelassen?
Σας διαβεβαιώ. Και τα ανώνυμα γράμματα?Von wem sind die anonymen Briefe?
"...ανώνυμα με έξυπνο, συμπαθητικό, νέο άνδρα."Anonym mit klugem, sympathischem Mann."
Της έγραψα και δυο ανώνυμα σημειώματα για να της το πουλήσω.Ich bot ihn ihr sogar zum Kauf an, in 2 anonymen Briefen.
Και έχεις γράψει ανώνυμα άρθρα για τους υπουργούς μου;Und Sie haben anonyme Artikel geschrieben gegen meine Minister?

Synonyme zu ανώνυμα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ανώνυμα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ανώνυμα

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανώνυμα.Griechische Definition zu ανώνυμα

ανώνυμα [anónima] adv (L)

① without giving one's name, anonymously (ant επώνυμα):
δημοσίευσε το βιβλίο του ανώνυμα |
εξέδωσε ανώνυμαμια ανθολογία |
έστειλε ανώνυμαένα ποσόν στην εφημερίδα |
η ένσταση έγινε ανώνυμα |
να πολεμήσεις, ακόμα κι ανώνυμα, για να μη σβήσει η σπίθα της ανθρωπιάς από τον κόσμο (Roufos) |
η επιβολή της δημοτικής δεν είναι έργο της κοινωνίας ανώνυμα .. αλλά έργο όλων μας (Papanoutsos) |
η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται πλέον ανώνυμα από τη μυθική παράδοση, αλλά ανακαλύπτεται προσωπικά από τον άνθρωπο (id.)
② without naming or being named, namelessly, anonymously:
ο επιστολογράφος αναφέρει τα περιοδικά αόριστα κι ανώνυμα |
το πρόσωπο αυτό κυκλοφορεί ανώνυμαμέσα στο βιβλίο (Sachinis) |
κείτονται όλοι ανώνυμοι και ανώνυμα και συμβατικά τούς περνάει ο θρύλος (Koumantareas)
[der of ανώνυμος; cf kath ανωνύμως]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback