αντρές    [antres]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Είναι ο μόνος τρόπος που μαθαίνουν οι αντρές. Το ξερώ στα σίγουρα...Anders lernen die Typen das nicht.
Υπήρχαν αντρές που προσπάθησαν να μας προδώσουν.Es gab Männer, die versuchten, uns zu hintergehen.

Synonyme zu αντρές

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αντρές

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αντρές

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αντρές.Griechische Definition zu αντρές

αντρές [andrés] ο, pl αντρέδες

entrance room, hall (syn in αντρέ):
όταν έφτασε ο παπάς οι αντρέδες, οι κάμαρες, τα σκαλάκια, όλα βρέθηκαν πλημμυρισμένα από παιδιά (Xenop) |
το μεγάλο πατρικό με τα δέκα δωμάτια, τους αντρέδες και τα σαλόνια (GChourmouziadis)
[fr το αντρέ after είσοδος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback