{το}  αντιμόνιο Subst.  [antimonio]

{das}    Subst.
(101)

Etymologie zu αντιμόνιο

αντιμόνιο mittelgriechisch ἀντεμόνιον mittellateinisch antimonium arabisch إثمد (ʾiṯmid) altgriechisch στίμμι (αντιδάνειο) altägyptisch stm


GriechischDeutsch
Εάν στα εφυαλώματα χρησιμοποιείται μόλυβδος, κάδμιο και αντιμόνιο (ή ενώσεις τους), η περιεκτικότητά τους σε αυτά δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ειδικά όρια:Wenn Blei, Cadmium und Antimon (oder eine ihrer Verbindungen) in der Glasur verwendet werden, dürfen die folgenden Grenzwerte nicht überschritten werden:

Übersetzung bestätigt

Όταν δεν χρησιμοποιείται αντιμόνιο, ο αιτών επιτρέπεται να δηλώνει «χωρίς αντιμόνιο» (ή ισοδύναμη διατύπωση) δίπλα στο οικολογικό σήμα.Wenn kein Antimon verwendet wird, kann der Antragsteller neben dem Umweltzeichen den Vermerk „antimonfrei“ (oder einen entsprechenden Vermerk) anbringen.

Übersetzung bestätigt

Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλαή οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά του προϊόντος ή της βαφής, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος): κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο (VI), υδράργυρος, αρσενικό, βάριο (πλην του θειικού βαρίου), σελήνιο, αντιμόνιο.Die folgenden Schwermetalle oder ihre Verbindungen dürfen nicht als Inhaltsstoffe des Produkts oder gegebenenfalls des Abtöners (weder als Stoff noch als Teil einer verwendeten Zubereitung) verwendet werden: Cadmium, Blei, Chrom VI, Quecksilber, Arsen, Barium (ausgenommen Bariumsulfat), Selen, Antimon.

Übersetzung bestätigt

Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλα ή οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά του προϊόντος ή της βαφής, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος): κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο (VI), υδράργυρος, αρσενικό, βάριο (πλην του θειικού βαρίου), σελήνιο, αντιμόνιο.Die folgenden Schwermetalle oder ihre Verbindungen dürfen nicht als Inhaltsstoffe des Produkts oder gegebenenfalls des Abtöners (weder als Stoff noch als Teil einer verwendeten Zubereitung) verwendet werden: Cadmium, Blei, Chrom VI, Quecksilber, Arsen, Barium (ausgenommen Bariumsulfat), Selen, Antimon.

Übersetzung bestätigt

Μόλυβδος ακατέργαστος, με αντιμόνιοBlei, mit Antimon

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu αντιμόνιο

>

Griechische Definition zu αντιμόνιο

αντιμόνιο το [andimónio] (χωρίς πληθ.) : στερεό χημικό στοιχείο που ανήκει στα αμέταλλα: Kρυσταλλικό / ορυκτό αντιμόνιο. Ενώσεις / ιδιότητες του αντιμονίου.

[λόγ. < μσνλατ. antimon(ium) -ιον ή μέσω του ιταλ. antimonio αραβ. προέλ. (πρβ. μσν. αντεμόνιον)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback