ανοιξαντάρια  

  • anoixantaria
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σαββάτου και των Προηγιασμένων, Κοινωνικά των Κυριακών στους οκτώ ήχους, Ανοιξαντάρια, Πολυέλεοι, Δοξολογίες, Πασαπνοάρια Αργά του Όρθρου, Καλοφωνικοί Ειρμοί ...

... «Γεύσασθε» σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Σώζονται επίσης τα μεγάλα και έντεχνα Ανοιξαντάρια, το αργό «Μακάριος ανήρ», το (εις την αρτοκλασία) «Χαίρε κεχαριτωμένη» ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aniksantaria, anoiksantaria

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15