ανοητολογία  

  • dummes Geschwätz
    upvotedownvote
  • sinnloses Geschwätz
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anoitologia, anoitolojia, anohtologia


Synonyme zu: ανοητολογία

μπούρδα


Deutsche Synonyme zu: ανοητολογία

dummes Geschwätz Faselei

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15