{το}  ανθρώπινο Subst.  [anthropino, anthrwpino]

(26)

GriechischDeutsch
2.2 Το ανθρώπινο κόστος της πειρατείας2.2 Menschliche Kosten der Piraterie

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, το πρώτο αίτημα είναι ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στη Συνθήκη ως καθοδηγητική εικόνα για την οικονομική μας πολιτική η κοινωνική οικονομία της αγοράς, η οποία συνδέει το ανθρώπινο στοιχείο με την αγορά.Darum die erste Forderung, daß wir die soziale Marktwirtschaft, die das Menschliche mit dem Markt in Verbindung bringt, als Leitbild unserer Wirtschaftspolitik im Europäischen Vertrag verankern.

Übersetzung bestätigt

Αλλά το αληθινά ανθρώπινο στοιχείο στην εργασία και στα προϊόντα της εργασίας είναι το παραγωγικό, το δημιουργικό.Aber das eigentlich Menschliche bei der Arbeit und bei Arbeitsleistungen ist das Kreative, das Schöpferische.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου όλοι να κατανοήσουν το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο ακόμα και από νομική άποψη, αναφέρω ότι το Κοινοβούλιο είχε δηλώσει ότι το ανθρώπινο έμβρυο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ούτε ως προϊόν, ούτε ως μέσο μιας διαδικασίας.Um sie in einer auch in rechtlicher Hinsicht sehr komplizierten Materie für alle verständlich zu machen, möchte ich sagen, daß das Parlament folgendes erklärt hatte: " Menschliche Embryonen sind niemals patentierbar, weder als Produkt eines Verfahrens noch als Instrument eines Verfahrens" .

Übersetzung bestätigt

Το ανθρώπινο γένος,απο τις αρχές του, έχει ψάξει για λύσεις σε βασικά προβλήματα. [ Ανάπτυξη Αριθμητικού Συτήματος ]Menschliche Wesen haben, von den frühsten Beginnen an, nach Lösungen für grundlegende Probleme gesucht.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανθρώπινο.Griechische Definition zu ανθρώπινο

ανθρώπινο [anθrópino] το, (L)

① humanity, humanness:
το ανθρώπινο σώμα είναι μια συγκεκριμένη εποπτεύσιμη έκφανση του ανθρώπινου (Tsatsos) |
ποτέ άλλοτε το ανθρώπινο, ως μορφή ζωής και ως ηθική αξία, δεν είχε προβληθεί και αναγνωριστεί με τόσην επίγνωση και τόσην υπερηφάνεια όσο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (Papanoutsos) |
το ανθρώπινο το συνοδεύει πάντα η τραγικότητα (Theodorakop) |
στο ιστορικό μυθιστόρημα δεν ζητούμε απλώς μια αφορμή για την έκφραση του καθολικού και του ανθρώπινου (Sachinis) |
ο Θουκυδίδης προσπαθεί να περιορίσει το ρόλο της τύχης με την προσεκτική παρατήρηση και την, όσο γίνεται, προσεκτικότερη ανάλυση του ανθρώπινου (Evelpidis)
② pl ανθρώπινα τα, human affairs:
όλα τα ανθρώπινα έχουν το τέλος τους |
ο Mίμνερμος επιθυμούσε να διατυπώσει την αθυμία του μπροστά στη ματαιότητα των ανθρώπινων (Panagiotop) |
μη δίνεις τα θεϊκά στον άνθρωπο όπως δεν δίνεις τ' ανθρώπινα στο Θεό (Karagatsis)
[substantiv. n of ανθρώπινος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback