ανθρωποειδές  

  • humanoid
    upvotedownvote
  • humanoiden
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σύμφωνα με το σύγχρονο σύστημα ταξινομίας υπάρχουν δυο οικογένειες ανθρωποειδών: οι Υλοβατίδες που απαντώνται σε 4 γένη και 14 είδη γίββωνα και είναι ...

... μηχανικούς στη δεκαετία του 1960, έχει βρεθεί ότι είναι το αρχαιότερο γνωστό ανθρωποειδές ορυκτό που βρέθηκε στην Κίνα. Από την Νεολιθική περίοδο, υπήρχαν ανθρώπινοι ...

... μαϊμούδες Παλαιού Κόσμου) -όπως είναι οι μπαμπουίνοι και οι μακάκοι, και τα ανθρωποειδή (πίθηκοι) -όπως είναι οι χιμπαντζήδες και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anthropoides, anthropoithes, anthrwpoeides


Deutsche Synonyme zu: ανθρωποειδές

humanoid menschenähnlich menschenähnliches Wesen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15