ανθούλα  

  • kleine Blume
    upvotedownvote
  • kleine Blüte
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σταθοπούλου Ανθούλα», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τόμ. 3. Αθήνα, εκδ. Χάρη Πάτση, χ.χ. Στεργιόπουλος Κώστας (επιμ.), «Ανθούλα Σταθοπούλου ...

... Την επόμενη μέρα άρχισε τα ψώνια για την Ανθούλα. Όμως, η πληροφορία, ότι ο αρραβωνιαστικός της Ανθούλας, πάνω που είχε αρχίσει να νιώθει καλύτερα, ...

... όλες τις ευθύνες της επιχείρησής τους στο Θανάση. Η μοναδική αδελφή τους Ανθούλα (Ελένη Ανουσάκη) είναι αρραβωνιασμένη με το Θανάση και έχει ήδη προγραμματιστεί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anthula, anthoyla

Ähnliche Worte

ανθουλάκι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15