ανθίζω  Verb  [anthizo, anthizw]

Ähnliche Bedeutung wie ανθίζω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ανθίζω

... όνομά της προήλθε από το ρήμα θαλλέω - Θαλλώ, που σημαίνει βλαστάνω άφθονα, ανθίζω πλούσια, ευδοκιμώ. Ρήμα που ήταν εύχρηστο μόνο στον Ενεστώτα και Παρατατικό ...

... Άνθεμα (από τη λέξη "άνθεμον" παράγωγο του ρήματος "ανθώ", "ανθίζω") ομομάζεται ένας αρχαίος ελληνικός ζωηρός και εύθυμος λαϊκός χορός, που γινόταν για ...

... οποία προέρχονται από τροποποιημένα φύλλα και από ριζικό σύστημα. Ο βολβός ανθίζει την άνοιξη ενώ το χειμώνα παραμένει ανενεργός μέσα στο έδαφος. Ο δίσκος ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze erblühen

... Die Tulpen erblühen in ihrer ganzen Pracht. ...

... Im Frühling erblühen die Blumen und die Gefühle. ...

Quelle: Miyako, al_ex_an_der

Grammatik


ΑΝΘΙΖΩ
I bloom
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανθίζωανθίζουμε, ανθίζομε
ανθίζειςανθίζετε
ανθίζειανθίζουν(ε)
Imper
fekt
άνθιζαανθίζαμε
άνθιζεςανθίζατε
άνθιζεάνθιζαν, ανθίζαν(ε)
Aoristάνθισαανθίσαμε
άνθισεςανθίσατε
άνθισεάνθισαν, ανθίσαν(ε)
Per
fect
έχω ανθίσειέχουμε ανθίσει
έχεις ανθίσειέχετε ανθίσει
έχει ανθίσειέχουν ανθίσει
Plu
per
fect
είχα ανθίσειείχαμε ανθίσει
είχες ανθίσειείχατε ανθίσει
είχε ανθίσειείχαν ανθίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανθίζωθα ανθίζουμε, θα ανθίζομε
θα ανθίζειςθα ανθίζετε
θα ανθίζειθα ανθίζουν(ε)
Fut
ur
θα ανθίσωθα ανθίσουμε, θα ανθίζομε
θα ανθίσειςθα ανθίσετε
θα ανθίσειθα ανθίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανθίσειθα έχουμε ανθίσει
θα έχεις ανθίσειθα έχετε ανθίσει
θα έχει ανθίσειθα έχουν ανθίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανθίζωνα ανθίζουμε, να ανθίζομε
να ανθίζειςνα ανθίζετε
να ανθίζεινα ανθίζουν(ε)
Aoristνα ανθίσωνα ανθίσουμε, να ανθίσομε
να ανθίσειςνα ανθίσετε
να ανθίσεινα ανθίσουν(ε)
Perfνα έχω ανθίσεινα έχουμε ανθίσει
να έχεις ανθίσεινα έχετε ανθίσει
να έχει ανθίσεινα έχουν ανθίσει
Imper
ativ
Presάνθιζεανθίζετε
Aoristάνθισεανθίστε
Part
izip
Presανθίζοντας
Perfέχοντας ανθίσει
ανθισμένος
InfinAoristανθίσει


Griechische Definition zu ανθίζω

ανθίζω [anθízo] .9α : 1.(για το έδαφος ή τα φυτά) βγάζω άνθη, ανθοφορώ, γεμίζω λουλούδια: Tην άνοιξη ανθίζουν όλα τα φυτά. Tα κλαδιά των δέντρων είναι ανθισμένα. Άνθισε ο τόπος. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ανθίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15