αναπτυξιακά  Adv.  [anaptiksiaka, anaptyksiaka]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αναπτυξιακά

Εξέτασαν την κατάσταση της χώρας καθαρά αναπτυξιακά και σχεδίασαν ανάλογα, χωρίς να συνυπολογίσουν το ανθρώπινο κόστος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αναπτυξιακά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αναπτυξιακά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αναπτυξιακά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αναπτυξιακά.Griechische Definition zu αναπτυξιακά

αναπτυξιακά [anaptiksiaká] adv (L)

in or about development, developmentally:
αναπτυξιακά η χώρα ανήκει στην Aνατολή
[der of αναπτυξιακός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback