ανακλαστικά  

  • reflektierend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πράξη σήμερα χρησιμοποιούνται δύο ειδών νεφοσκόπια: Τα ανακλαστικά και τα σκοπευτικά. Ανακλαστικά νεφοσκόπια ονομάζονται εκείνα δια των οποίων οι νεφοσκοπικές ...

... ότι τα ανακλαστικά αποτελούσαν μεμονωμένη δραστηριότητα που περιοριζόταν σε ένα τόξο ανακλαστικών. Ο Σέρινγκτον κατέδειξε ότι τα ανακλαστικά απαιτούν ...

... Είναι ευρύτατα γνωστός για το πείραμά του στο φαινόμενο των εξαρτημένων ανακλαστικών. Ο Πάβλοφ παρόλο που αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την νεαρή για την εποχή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anaklastika


Deutsche Synonyme zu: ανακλαστικά

blank glänzend spiegelnd speckig (oft abwertend) reflektierend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15