αναγραφέας  

  • Aufzeichnungsgerät
    upvotedownvote
  • Person, die sich um die Aufzeichnung der Gesetze kümmert
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Νικόμαχος ήταν γραμματικός και «αναγραφέας νόμων» στην αρχαία Αθήνα, με αντικείμενό του την επίσημη αναγραφή νόμων του κράτους σε ειδικές στήλες. Χαρακτηρίζεται ...

... καταγωγή από την Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Νικόμαχος (γραμματικός) και «αναγραφέας νόμων» στην αρχαία Αθήνα που αναφέρεται από τον Λυσία. Νικόμαχος (ζωγράφος) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagrafeas, anarrafeas


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αναγραφέας αναγραφείς
Genitiv αναγραφέα αναγραφέων
Akkusativ αναγραφέα αναγραφείς
Vokativ αναγραφέα αναγραφείς
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15