ανέντιμος Adj.  [anentimos]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu ανέντιμος

ανέντιμος α στερητικό και έντιμος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανέντιμος.Griechische Definition zu ανέντιμος

ανέντιμος -η -ο [anéndimos] : που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εντιμότητας. ANT έντιμος: Aνέντιμη συμπεριφορά / μέθοδος. Aνέντιμα μέσα. Kαι οι πιο ανέντιμοι πολιτικοί θα καταδίκαζαν μια τέτοια προδοσία.

[λόγ. αν- (δες α-) έντιμος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback