ανάρχως  

  • eine ungeordnete Art und Weise
    upvotedownvote
  • ohne einen Plan und Organisation
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Είναι αγάπη, επειδή κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπά προαιωνίως και ανάρχως τα άλλα δύο πρόσωπα, ενώ αγαπάται προαιωνίως από αυτά. Η δε αγάπη του Θεού ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anarchos, anarxws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15