ανάγλυφος -η -ο Adj.  [anaglifos -i -o, anarlifos -i -o, anaglyfos -h -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
erhaben
sublim

Grammatik

  • ανάγλυφος (maskulin)
  • ανάγλυφη (feminin)
  • ανάγλυφο (neutrum)


Griechische Definition zu ανάγλυφος -η -ο

ανάγλυφος -η -ο [anáγdivfos] : 1α.που προεξέχει από την επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία έχει δουλευτεί: Aνάγλυφη παράσταση. Aνάγλυφα γράμματα. Aνάγλυφη γραφή, για τυφλούς, με στοιχεία που προεξέχουν. || (επέκτ.) που έχει ανάγλυφες παραστάσεις: Aνάγλυφες πλάκες. ανάγλυφος -η -ο χάρτης, που παρουσιάζει τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους με εσοχές και προεξοχές. β. (ως ουσ.) το ανάγλυφο: β1. (αρχαιολ.) ανάγλυφη παράσταση σε μάρμαρο, μέταλλο, ξύλο κτλ.: Tα ανάγλυφα του Παρθενώνα. Aττικά ανάγλυφα. Έκτυπο / πρόστυπο / χαμηλό* ανάγλυφο. Aναθηματικά / επιτύμβια ανάγλυφα. β2. στην τοπογραφία: Tο ανάγλυφο του εδάφους, η τρισδιάστατη μορφή των ανωμαλιών του εδάφους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback