{η}  αμμουδιά Subst.  [ammudia, ammuthia, ammoydia]

{der}    Subst.
(64)
{der}    Subst.
(51)

Etymologie zu αμμουδιά

αμμουδιά Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Σίγουρα θέτει την εύρεση κοχυλιών στην αμμουδιά σε μια προοπτική.Das kann man mit dem Muschelsuchen am Strand kaum mehr vergleichen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
αμμούδα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Strand
BadestrandGriechische Definition zu αμμουδιά

αμμουδιά η [amuδjá] : αμμώδης παραλία: Πάμε να καθίσουμε / να παίξουμε στην αμμουδιά.

[μσν. αμμουδία με συνίζ. για αποφυγή της χασμ. < αμμού δ(α) -ία > -ιά]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback