{η}  αμμουδάρα Subst.  [ammudara, ammuthara, ammoydara]

{der}    Subst.
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Strand
Badestrand

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμμουδάρα.Singular

Plural

Nominativ der Strand

die Strände

Genitiv des Strandes
des Strands

der Strände

Dativ dem Strand
dem Strande

den Stränden

Akkusativ den Strand

die Strände
Griechische Definition zu αμμουδάρα

αμμουδάρα [amu∂ára] η, region. (Peloponn,

Crete, Cycl, Dodec etc) sandy place (syn in αμμόγη):
το χωράφι μου είναι αμμουδάρα
[also as pl-n Aμμουδάρα, αμμουδάρες; substantiv. f of *αμμωδάρης, whose f αμμωδάρα in Cycl (Amorgos, Kythnos, ναμμωδάρα Melos), while pl-n Aμμουδάρι is substantiv. n ← αμμωδάριν]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback